Tresorera

Íngrid Almansa Ball-llosera

Data del nomenament: Octubre de 2017

Altres nomenaments: Del 2013 al 2017 va ser presidenta del club.

Titulació Acadèmica: Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses expedida per la Universitat Oberta de Catalunya

Professió: Economista

Funcions:

  • Coordinar i dirigir totes les activitats que es duen a terme en el club per decisió del total de la Junta Directiva.
  • S'encarrega de la supervisió de les tasques realitzades pels representants de tots els grups.
  • Juntament amb l'entrenadora, confecciona els horaris de la temporada.
  • És la responsable de pista durant tots els entrenaments, vigilant que cap patinador es faci mal i que no falti res.
  • És l'encarregada d'apuntar els patinadors a proves i campionats.
  • Encarregada d'actualitzar la pàgina web del club i el taulell d'anuncis del pavelló.
  • S'encarrega de gestionar i demanar les subvencions que li pertoquen al club.
  • És l'encarregada de posar els cristalls a les malles del club i de fantasia dels nostres patinadors.
  • Grava totes les proves i competicions.
  •